نمایش یک نتیجه

شش خانه رک مونت کلید دار مدل 2253 پارت الکتریک

221,000 تومان
شش خانه رک مونت کلید دار مدل 2253 پارت الکتریک نوعی چند راهی یا رابط برق می باشد که امکان اتصال هم زمان 6 وسیله برقی به یک پریز برق را فراهم می کند .