برای گارانتی محصولات باید چه کاری انجام دهیم؟

محصولاتی که گارانتی شرکتی دارند میبایست به نماینده شهر خود تحویل دهید در صورتی که اطلاعاتی درباره نماینده شهر خود ندارید باما تماس بگیرید تا شماره نماینده شهر شما ارائه شود

اشتراک گذاری