در صورت بروز تاخیر در ارسال کالا چطور به من اطلاع رسانی میشود؟

در صورتی که کالا تا زمان انتخاب شده شما ارسال نشود باشما تماس گرفته خواهد شد و هماهنگی های لازم انجام خواهد شد

اشتراک گذاری