مدت گارانتی کالای خریداری شده تمام شده است چه کاری انجام دهم؟

باتوجه به تاریخ خرید ثبت شده در سایت مستر نور میتوانید از گارانتی کالا استفاده نمایید