میتوانیم سفارش خود را در محل پرداخت کنم؟

بله ، در حال حاضر امکان پرداخت در محل فقط برای مشهد امکان پذیر میباشد

اشتراک گذاری