کالایی که خریده ام آسیب دیده است چه کاری باید انجام دهم؟

با توجه به اینکه کالا ها با شرکت پست ارسال می‌شود می‌بایست قبل از تحویل کامل از شرکت پست کالا را کامل بررسی نمایید، در صورتی که خسارت توسط پست به بسته وارد شده هزینه جبران خسارت توسط بیمه پرداخت می‌شود

اشتراک گذاری